Årsstämma

Kallelse till årsstämma
för medlemmar i
Norra Strö Fritidshem och förskola ek. förening
Verksamhetsåret 


Plats: Norra Strö förskola


För övriga stämmohandlingar kontakta till ida.lindell.il@gmail.com så skickas de via e-post.

Årsstämma

Välkomna hälsar Styrelsen