Norra Strö fritidshem

Norra Strö förskola

Välkommen till vår plats på webben!

Norra Strö fritidshem och förskola är ett föräldrakooperativ som hösten 1999 startade ett fritidshem i Norra Strö gamla skola.

Hösten 2012 utökade vi vår verksamhet med en förskoleavdelning och hösten 2014 flyttade förskolan in i nybyggda lokaler med två hemvister. 

Vår utomhusmiljö består av stora ytor som inspirerar till lek och kreativitet och närheten till skogen är en stor tillgång för oss.

Hos oss är barnen viktigast. Alla barn ska få känna sig trygga och uppleva glädje när de vistas hos oss. Barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarlust präglar vår verksamhet.

Värdeord: TRYGGHET, GEMENSKAP OCH LÄRANDE.