Fritidshem

Ni som redan har plats på förskolan behöver inte ställa ert barn i kö till fritids utan blir per automatik erbjudna en plats. Ni som inte har plats på förskolan kan ställa ert barn i kö till fritidshemmet fr.o.m. februari månad det år barnet ska börja skolan. Fyll i blanketten som ni hittar r och skicka till:

Norra Strö fritidshem och förskola                                                                

Strövägen 176

291 95 Färlöv

eller e-post:

forskolechef@strobarn.se

Förskolan

Köregler

Ni kan ställa ert barn i kö till förskolan fr.o.m. det att ert barn har fått ett personnummer. Fyll i blanketten som ni hittar här och skicka den till:

Norra Strö fritidshem och förskola  

Strövägen 176    

291 95 Färlöv

eller e-post:

forskolechef@strobarn.se

Tänk på att det är lättast att få plats inför höst! 

 

Norra Strö friidshem och förskola ek. förening tillämpar följande köregler:

1. Vi tillämpar sk. syskonförtur. Du som redan har barn i någon av föreningens verksamheter har förtur och barn som går på N Strö förskola har förtur till fritidshemmet.

2. Boende i Norra Strö gamla socken har förtur. Klicka här för att se karta.

Ovanstående förtur kan endast tillämpas om man ställt sig i kö före första april om man vill ha plats till hösten och före första oktober om man vill ha plats till våren. I april/maj så gör vi placeringar för hösten och i oktober/november gör vi placeringarna för våren (i mån av platser). 

3.  Övriga placeras i kö utifrån anmälningsdatum, dvs det datum köanmälan ankommit till föreningen.