K├Âregler

Fritidshemmet Norra Strö ek. förening tillämpar följande köregler:

1. Vi tillämpar sk. syskonförtur. Du som redan har barn i någon av föreningens verksamheter har förtur och barn som går på N Strö förskola har förtur till fritidshemmet.

2. Boende i Norra Strö gamla socken har förtur. Klicka här för att se karta.

Ovanstående förtur kan endast tillämpas om man ställt sig i kö före första april om man vill ha plats till hösten och före första oktober om man vill ha plats till våren. I april/maj så gör vi placeringar för hösten och i oktober/november gör vi placeringarna för våren.

3.  Övriga placeras i kö utifrån anmälningsdatum, dvs det datum köanmälan ankommit till föreningen.

 

Fritidshem

Ni som redan har plats på förskolan behöver inte ställa ert barn i kö till fritids utan blir per automatik erbjudna en plats. Ni som inte har plats på förskolan kan ställa ert barn i kö till fritidshemmet fr.o.m. februari månad det år barnet börjar skolan. Fyll i blanketten som ni hittar här och skicka till:

Norra Strö fritidshem och förskola                                                                

Strövägen 176-7

291 95 Färlöv

F├Ârskolan

Ni kan ställa ert barn i kö till förskolan fr.o.m. det att ert barn har fått ett personnummer. Fyll i blanketten som ni hittar här och skicka den till:

Norra Strö fritidshem och förskola  

Strövägen 176-7      

291 95 Färlöv

Vi har kommit att bli populära, vilket innebär att vi idag har kö till förskolan. Tänk på att det ofta är lättare att få plats på hösten än på vårterminen.