Styrelsen informerar

Förskolan och fritidshemmet drivs som ett föräldrakooperativ. För att få ha barnen hos oss krävs det att du går med i föreningen. Detta gör du genom att betala in en insats på 100 kr/person. Insatsen är en engångssumma som du sedan kan få tillbaka när du går ur föreningen. Minst en person per familj måste betala in en insats och får därmed rösträtt på stämman. Stämma hålls en gång per år under höstterminen. På stämman röstas en styrelse fram som består av föräldrar, styrelsen ansvarar för verksamheten utifrån de lagar och bestämmelser som finns. Idag består den av fem ordinarie ledamöter samt en suppleant.

Insatsen sätts in på bankgiro: 5038-7711

Lämna namn på den eller de som ska vara medlemmar som meddelande.

Vi är en liten enhet och för att hålla kostnaderna nere så hjälps medlemmarna åt att utföra vissa sysslor. Det kan handla om att fixa med utemiljön, städa lokalerna eller något annat. Detta sker i första hand på våra fyra arbetsdagar, två på våren och två på hösten. Då är man som medlem skyldig att hjälpa till. Kan man inte någon av de dagar som är uppsatta så går det att hjälpa till med något annat som kan tänkas motsvara den tid som en arbetsdag är. De som sitter med i styrelsen och lägger ner jobb i den är befriade från arbetsdagarna. Har man tid och möjlighet att hjälpa till med mer än arbetsdagarna så uppskattas det, men det är frivilligt. 

Barnomsorgsavgiften beräknas på samma sätt som inom kommunen och fakturorna skickas hem till er. Avgiften betalas i förskott och vid obetalda fakturor kan man mista sin plats i verksamheten.

Vi hoppas att ni ska trivas i föreningen och undrar ni över något är det bara att höra av sig.

 

Kontaktpersoner:

Ordförande: Magnus Birgersson