Norra Strö förskola

Norra Strö förskola har 33 barn inskrivna.

Barnen är fördelade på två hemvister Åkern och Ängen där vi har barn från 1-6 år på båda hemvisterna. Vi är 7-8 pedagoger som jobbar i verksamheten och även vi har en hemvistplacering.

Vår ambition är att ha ett öppet hus där barnen kan röra sig mellan hemvisterna och de olika rum som finns, vilket gör att även vi pedagoger är flexibla och rör oss i hela huset utifrån var behovet finns.

Tillsammans vill vi skapa en utbildning där barnen känner sig trygga och upplever glädje och som är fylld av utmaningar som leder till utveckling och lärande. Gå gärna in och titta hur en dag kan se ut hos oss.

Nedan ser ni ett litet axplock av bilder från vår verksamhet och våra miljöer.