Fritidshememt håller till i Norra Strö gamla folkskola, en charmig lokal med en liten gympasal. Vi är just nu 24 barn inskrivna från årskurs F-4 som kommer med buss  från Färlövs och Önnestads skola. På Norra Strö fritidshem vill vi erbjuda en verksamhet som bygger på den enskilda individens samt gruppens intresse och behov. Det är barnens drivkraft och intresse som styr vår verksamhet. Vi vuxna finns där för att utmana barnen och ta tillvar på de tillfällen som uppstår till utveckling och lärande. 

På Norra Strö fritidshem ska all verksamhet bedrivas utifrån fem ledord:

INFLYTANDE, ANSVAR,TRYGGET,GLÄDJE OCH KREATIVITET

 

INFLYTANDE

Inflytande handlar om att varje enskilt barn har ett stort inflytande över vad man väljer att göra men det handlar också om att varje barn ges möjlighet till ett rimligt inflytande i varje aktivitet som sker i en grupp ex. en lek.

 

TRYGGHET

Trygghet handlar om att känna sig respekterad och omtyckt för den man är.  Det är i vårt dagliga arbete, i varje möte mellan barn och barn, barn o vuxna och även vuxna emellan som vi lägger grunden för en trygg och tillåtande miljö som präglas av respekt för den enskilda individen.

 

KREATIVITET

Kreativitet. Vi ska försöka att erbjuda barnen en miljö som uppmuntrar deras fantasi och kreativitet. Med miljö menar vi allt från material och hur rummet (inomhus och utomhus) är utformat till hur vi vuxna bemöter barnen. En viktig källa till kreativitet är förstås lust och nyfikenhet från barnens sida och nyfikenhet och intresse från pedagogernas sida. Det är viktigt att vi vuxna tydligt visar att vi är nyfikna och öppna för barnens nya påfund och tankar och tar dem på allvar.

 

ANSVAR

Ansvar handlar om att du tar ansvar för ditt handlande så att det blir så bra som möjligt både för dig själv och din omgivning.

 

GLÄDJE

Glädje handlar om att få skratta mycket och göra saker man tycker om och som är stimulerande. Att få vara helt uppe i det du håller på med skänker glädje t.ex. spelglädje eller skaparglädje. Lek är en stor källa till glädje och har väldigt stort utrymme här på fritids. I leken kan barnen lättare ta till sig nya tankar och pröva var gränserna går för vad som är möjligt och tillåtet. Därför är vi som vuxna också gärna med och leker när tillfälle ges, då bekräftar vi för barnen att deras lek är viktig och får dessutom möjlighet att ha roligt tillsammans.