Norra Strö fritids

Fritidshemmet håller till i Norra Strö gamla folkskola, en charmig lokal med
en liten gympasal. Vi är just nu 29 barn inskrivna från årskurs F-4.

På Norra Strö fritidshem vill vi
erbjuda en verksamhet som bygger på den enskilda individens samt gruppens
intresse och behov.

Det är barnens drivkraft och intresse som styr vår verksamhet.
Vi vuxna finns där för att utmana barnen och ta tillvara på de tillfällen som uppstår
till utveckling och lärande.