En dag på Norra Strö förskola

På morgnarna innan frukost tar vi det lite lugnt, läser, leker, pusslar eller spelar spel. Ibland kan vi ha något barn ifrån fritidshemmet hos oss och dessa följer vi till skolbussen.

Vår måltidsansvariga personal förbereder frukosten. Frukosten äter vi sedan vid kl. 8 på respektive hemvist. Under frukosten samtalar vi om vad vi ska göra under dagen och om det finns några önskemål.

En stund efter frukosten öppnar vi oftast upp dörrarna mellan hemvisterna så barnen är fria att välja var i huset de vill vara och med vilka samt vad de vill leka. Vi lägger stor vikt vid att utgå ifrån barnens intresse och behov och vi pedagoger är där för att ta tillvara på de tillfällen till lärande och utveckling som dyker upp i den fria leken.

En förmiddag kan ägnas åt lek där vi pedagoger är delaktiga och utmanar barnen i leken. En annan förmiddag erbjuder vi olika aktiviteter eller jobbar med något projekt. Vi delar ofta upp barnen i två till tre grupper och kanske packar vi lite frukt och går till gympasalen med några och skogen med ett annat gäng. Några barn kanske är kvar på förskolan och jobbar i ateljén, leker eller är ute på gården. Barnen kan också vara delade åldersvis i tre grupper och ibland har vi blandade åldrar. På så vis får vi pedagoger en härlig stund tillsammans med en mindre grupp barn där vi känner att vi hinner med att möta alla barn.

Vid kl. 11 sammanstrålar vi igen på förskolan och förbereder oss för lunchen. 

Efter lunch är det dags för vila. En del barn sover och andra har "vaken" vila.

De som är vakna får exempelvis lyssna på en saga, leka någon lek eller får uppleva ett experiment eller få massage. Syftet med vakenvilan är att få en lugn stund tillsammans. Därefter gör barnen sina val av aktivitet som erbjuds på tavlan.

Fram till mellanmålet så leker, pysslar och skapar de barn som inte sover, antingen ute eller inne. De som sover börjar vakna så smått och får en lässtund och leker tillsammans efterhand som de vaknar.

Kl. 14 äter vi mellanmål och efter det går vi oftast ut. Vi stänger den ena hemvisten och efter utevistelsen så är vi tillsammans på en av hemvisterna fram tills alla barnen gått hem.

Projekt babblarna
Utegympa
Vi hämtar vatten till våra yngel i dammen
Besök hos getterna på Lillebror gård
Vi går till skogen som ligger precis intill förskolan
Vattenlek uppe på fritids