En dag på Norra Strö förskola

På morgnarna innan frukost tar vi det lite lugnt, läser, leker, pusslar eller spelar spel. Ibland kan vi ha något barn ifrån fritidshemmet hos oss och dessa följer vi till skolbussen.

Frukosten serveras kl. 8 på respektive hemvist. Under frukosten samtalar vi om vad vi ska göra under dagen och om det finns några önskemål.

Efter fruktosten erbjuds barnen fri lek utifrån intresse fram tills att vi samlas för att rikta fokus kring ett gemensamt innehåll. Vi använder oss av både vår inne- och utemiljö under förmiddagen. Samlingstillfällena under förmiddagarna har ett varierat innehåll utifrån förskolans styrdokument. 

Vid kl. 11 sammanstrålar vi igen på förskolan och förbereder oss för lunchen. 

Efter lunch är det dags för vila. En del barn sover och andra har "vaken" vila.

Syftet med vilan är att ge alla barn tid för återhämtning. De som är vakna får exempelvis lyssna på någon form av saga, få massage, avslappnande övningar eller lyssna på avkopplande musik. Därefter gör barnen sina val av aktivitet som erbjuds på tavlan. Detta för att ge barn möjlighet att göra egna aktiva val men också för att ingå i olika gruppkonsellationer. 

De barn som har sovstund erbjuds lugnare aktiviteter allt eftersom att de vaknar. 

Kl. 14 äter vi mellanmål och efter det går vi oftast ut. Vi stänger den ena hemvisten och efter utevistelsen så är vi tillsammans på en av hemvisterna fram tills alla barnen gått hem.

Pedagogerna använder sig av TAKK och bildstöd för att tydliggöra undervisning och strukturer av lärmiljöerna.

Projekt babblarna
Utegympa
Vi hämtar vatten till våra yngel i dammen
Besök hos getterna på Lillebror gård
Vi går till skogen som ligger precis intill förskolan
Vattenlek uppe på fritids