Rektor

Marianne Thulin

Telefon:

0766-772612

E-post: forskolechef@strobarn.se

Förskola

Telefon:

0766-772611

E-post: forskola@strobarn.se

Besöksadress: 

Strövägen176

291 95 Färlöv

Fritids

Telefon: 

0766-772610

E-post: fritidshem@strobarn.se

Besöksadress:

Strövägen 178

29195 Färlöv

Styrelsen

E-post: styrelse@strobarn.se

Ordförande: Magnus Birgersson