Rektor

Marianne Thulin

Telefon:

044-253 17 10

044-253 17 14

E-postforskolechef@strobarn.se

 

Förskola

Telefon:

044-253 17 10

044-253 17 13

E-post: forskola@strobarn.se

Besöksadress: 

Strövägen176-7  

291 95 Färlöv

 

Fritids

Telefon: 

044-253 17 10

044-253 17 12

E-post: fritidshem@strobarn.se

Styrelsen

E-post: styrelsen@strobarn.se

Ordförande: Johan Olsson

E-post: johan.gfp@gmail.com